Informatie aanvraag Specialist in lijfrente
 
Via dit formulier geeft u ons informatie inzake uw (bestaande) lijfrenteverzekering cq. lijfrenterekening en beperkt over uzelf.
Aan de hand van deze informatie bieden wij u een informatieve offerte aan. Deze informatie offerte is uitsluitend bedoeld ter informatie en kan niet geaccepteerd worden. Indien u daadwerkelijk gebruik wilt maken van onze diensten zullen wij een adviestraject u opstarten. Dit adviestraject hebben wij opgebouwd, conform "de leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw" uitgegeven door de AFM (Autoriteit Financiële Markten).
 
Het adviestraject start met de kennismaking. Wij inventariseren uw doelstellingen, risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële positie. Zodanig dat wij kunnen bepalen of wij u voldoende zorgvuldig kunnen adviseren. Tevens zullen wij u informeren over de werking van onze dienstverlening en onze kosten.
 
Aan de hand van deze kennismaking en de daarop volgende beeldvorming zullen wij een passend advies schrijven en u een aansluitende oplossing aanbieden in de vorm van een offerte-op-maat.
 
Als u het advies heeft opgevolgd krijgt u van ons, uiteraard ook de nodige nazorg. Op deze manier zorgen wij ervoor dat u ook bij wijzigingen van bijvoorbeeld uw doelstellingen, risicobereidheid of uw financiële positie en bij tegenvallende opbouw van het vermogen, een redelijke kans blijft houden op het behalen van uw gewenste vermogensopbouw en daarmee uw doelstelling.
 
Ja, ik wil graag een informatie offerte ontvangen

 

Naam
Geboortedatum  
Adres  
Postcode  
Woonplaats  
Telefoonnummer  
Email adres  
     
Fiscale herkomst van uw koopsom  
     
Eventuele toelichting  
     
Gewenst product    
     
 
direct ingaande lijfrente, duur/looptijd jaar  
     
Upload hier uw bestaande lijfrentepolis Uw bestand: